비문증 이란?

Vẩn đục dịch kính là gì?

정상인 시야
Thị giác người bình thường
정상인 시야
Thị giác người bình thường
비문증 환자의 시야
Thị giác bệnh nhân bị vẩn đục dịch kính
비문증 환자의 시야
Thị giác bệnh nhân bị vẩn đục dịch kính

비문증은 노화 등 여러 원인으로 유리체 내에 혼탁이 생겨 망막에 그림자가 지게되어 마치 눈앞에 먼지나 벌레가 떠다니는 것처럼 느끼는 증상으로, 날파리 같은 벌레가 떠다닌다고 하여 날파리증이라 부르기도 합니다. 하나 혹은 여러 개가 보일 수 있으며 않고 시선을 바꿀 때마다 보이는 물질의 위치도 따라다니는 경향이 있습니다. 일반적으로 비문증은 눈의 노화가 시작되는 40대에 발생하기 시작하며, 50~60대가 되면 흔히 나타나는 증상으로 노화와 관련이 깊습니다. 나이와 관련없이 근시가 심할 경우 비문증이 빠르게 나타나기도 합니다. 대부분 노화로 인해 나타나는 경우가 많지만, 병적 원인일 경우도 있으므로 비문증 증상이 나타나면 안과 진료를 받을 필요가 있습니다.


Vẩn đục dịch kính là triệu chứng mờ đục ở trong dịch thủy tinh do nhiều nguyên nhân khác nhau như lão hóa hoặc bóng đổ trên võng mạc, đồng thời là triệu chứng có cảm giác như là bụi hay côn trùng bay lơ lửng trước mắt, người ta gọi đó là chứng ruồi bay vì có côn trùng giống như ruồi bay qua bay lại. Một hoặc nhiều thứ có thể được nhìn thấy và mỗi khi thay đổi hướng nhìn thì vị trí của vật thể cũng được thấy bay lơ lửng. Nhìn chung, bệnh vẩn đục dịch kính xảy ra ở độ tuổi 40, khi mắt bắt đầu lão hóa, ở độ tuổi 50-60 triệu chứng xuất hiện thường xuyên liên quan đến lão hóa. Bất kỳ độ tuổi nào cận thị nghiêm trọng sẽ làm vẩn đục dịch kính xảy ra nhanh chóng. Đại đa số trường hợp này xuất hiện nhiều do lão hóa thế nhưng cũng có trường hợp nguyên nhân do bệnh lý. Nếu triệu chứng vẩn đục dịch kính xuất hiện thì cần đến viện mắt để điều trị.


비문증의 종류

CÁC LOẠI VẨN ĐỤC DỊCH KÍNH

생리적 비문증
Vẩn đục dịch kính sinh lý
생리적 비문증
Vẩn đục dịch kính sinh lý
병적 비문증
Vẩn đục dịch kính dị thường
병적 비문증
Vẩn đục dịch kính dị thường

생리적 비문증은 자연스러운 노화 현상 중 하나로, 젤리같던 유리체가 액체의 형태로 변하며 생기게 됩니다. 이 과정에 유리체는 천천히 수축되고 망막으로 부터 벗겨지게 되는데 이는 나이가 들며 흰머리나 잔주름이 생기는 것과 같은 자연스러운 현상이기때문에 안약, 주사, 내복약 등으로 치료가 되지는 않습니다. 고도 근시를 가지고 있는 분들은 유리체 액화 현상이 더 빨리 진행될 수 있어 젊은 분들에게도 발생할 수 있는데 때에 따라 망막이 찢어지는 현상이 생길 수 있어 생리적 비문증 진단을 받았더라도 눈앞에 보이는 부유물이 갑자기 증가한 경우 안과진료를 받아보는것이 좋습니다.


Là 1 trong những hiện tượng lão hóa tự nhiên, nó xảy ra khi dịch kính giống như thạch chuyển thành chất lỏng. Trong quá trình này, dịch kính từ từ co lại và bong ra khỏi võng mạc, đây là hiện tượng tự nhiên như tóc bạc hoặc nếp nhăn nhỏ khi lớn tuổi nên không thể điều trị bằng thuốc nhỏ mắt, tiêm chích, uống thuốc v.v...Đối với những người bị cận thị nặng, hiện tượng hóa lỏng dịch kính sẽ phát triển nhanh hơn và cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi, theo đó cũng xuất hiện tình trạng võng mạc bị rách, khi được chuẩn đoán bị vẩn đục dịch kính tốt hơn hết là nên đi đến khám ở viện mắt khi dịch lỏng ở trước mắt tăng đột ngột.

병적 비문증의 경우 반드시 발생 원인을 찾아 치료해야합니다. 원인이 되는 질병은 다양한데 망막박리, 유리체 출혈, 포도막염, 당뇨망막병증 등이 있고 방치 실명에 이를 수도 있기 때문에 꼭 원인이 되는 질병을 치료해야 합니다.


 • 눈 앞에 먼지나 날파리 처럼 보이는 것이 증가함
 • 시야에 커튼이 드리워지는 듯한 증세가 생김
 • 침침할 때 인공눈물을 넣거나 눈을 깜빡여도 해결되지 않음
 • 눈앞에 빛이 번쩍거림


이러한 증상이 생긴다면 곧바로 안과진료를 받아보세요!


Trường hợp vẩn đục dịch kính bất thường:

Nhất định phải tìm ra nguyên nhân gây ra và điều trị. Nguyên nhân gây ra bệnh rất đa dạng như là bệnh võng mạc, xuất huyết dịch kính, viêm màng bồ đào, bệnh võng mạc tiểu đường và có thể dẫn đến mù lòa nên nhất định phải điều trị bệnh.


 • Sự gia tăng việc nhìn thấy bụi hoặc côn trùng trước mắt
 • Xuất hiện triệu chứng như có lớp màng che tầm mắt
 • Khi bị tối sầm, nếu nhỏ nước mắt nhân tạo hay chớp mắt cũng không hết
 • Có tia sáng lóe lên trước mắt


Nếu như xuất hiện những triệu chứng như trên thì hãy sớm đến viện mắt để khám.진료예약

Đặt hẹn nhanh

--

비문증 이란?

Vẩn đục dịch kính là gì?

정상인 시야
Thị giác người bình thường
정상인 시야
Thị giác người bình thường
비문증 환자의 시야
Thị giác bệnh nhân bị vẩn đục dịch kính
비문증 환자의 시야
Thị giác bệnh nhân bị vẩn đục dịch kính

비문증은 노화 등 여러 원인으로 유리체 내에 혼탁이 생겨 망막에 그림자가 지게되어 마치 눈앞에 먼지나 벌레가 떠다니는 것처럼 느끼는 증상으로, 날파리 같은 벌레가 떠다닌다고 하여 날파리증이라 부르기도 합니다. 하나 혹은 여러 개가 보일 수 있으며 않고 시선을 바꿀 때마다 보이는 물질의 위치도 따라다니는 경향이 있습니다. 일반적으로 비문증은 눈의 노화가 시작되는 40대에 발생하기 시작하며, 50~60대가 되면 흔히 나타나는 증상으로 노화와 관련이 깊습니다. 나이와 관련없이 근시가 심할 경우 비문증이 빠르게 나타나기도 합니다. 대부분 노화로 인해 나타나는 경우가 많지만, 병적 원인일 경우도 있으므로 비문증 증상이 나타나면 안과 진료를 받을 필요가 있습니다.


Vẩn đục dịch kính là triệu chứng mờ đục ở trong dịch thủy tinh do nhiều nguyên nhân khác nhau như lão hóa hoặc bóng đổ trên võng mạc, đồng thời là triệu chứng có cảm giác như là bụi hay côn trùng bay lơ lửng trước mắt, người ta gọi đó là chứng ruồi bay vì có côn trùng giống như ruồi bay qua bay lại. Một hoặc nhiều thứ có thể được nhìn thấy và mỗi khi thay đổi hướng nhìn thì vị trí của vật thể cũng được thấy bay lơ lửng. Nhìn chung, bệnh vẩn đục dịch kính xảy ra ở độ tuổi 40, khi mắt bắt đầu lão hóa, ở độ tuổi 50-60 triệu chứng xuất hiện thường xuyên liên quan đến lão hóa. Bất kỳ độ tuổi nào cận thị nghiêm trọng sẽ làm vẩn đục dịch kính xảy ra nhanh chóng. Đại đa số trường hợp này xuất hiện nhiều do lão hóa thế nhưng cũng có trường hợp nguyên nhân do bệnh lý. Nếu triệu chứng vẩn đục dịch kính xuất hiện thì cần đến viện mắt để điều trị.


비문증의 종류

CÁC LOẠI VẨN ĐỤC DỊCH KÍNH

생리적 비문증
Vẩn đục dịch kính sinh lý
생리적 비문증
Vẩn đục dịch kính sinh lý

생리적 비문증은 자연스러운 노화 현상 중 하나로, 젤리같던 유리체가 액체의 형태로 변하며 생기게 됩니다. 이 과정에 유리체는 천천히 수축되고 망막으로 부터 벗겨지게 되는데 이는 나이가 들며 흰머리나 잔주름이 생기는 것과 같은 자연스러운 현상이기때문에 안약, 주사, 내복약 등으로 치료가 되지는 않습니다. 고도 근시를 가지고 있는 분들은 유리체 액화 현상이 더 빨리 진행될 수 있어 젊은 분들에게도 발생할 수 있는데 때에 따라 망막이 찢어지는 현상이 생길 수 있어 생리적 비문증 진단을 받았더라도 눈앞에 보이는 부유물이 갑자기 증가한 경우 안과진료를 받아보는것이 좋습니다.


Là 1 trong những hiện tượng lão hóa tự nhiên, nó xảy ra khi dịch kính giống như thạch chuyển thành chất lỏng. Trong quá trình này, dịch kính từ từ co lại và bong ra khỏi võng mạc, đây là hiện tượng tự nhiên như tóc bạc hoặc nếp nhăn nhỏ khi lớn tuổi nên không thể điều trị bằng thuốc nhỏ mắt, tiêm chích, uống thuốc v.v...Đối với những người bị cận thị nặng, hiện tượng hóa lỏng dịch kính sẽ phát triển nhanh hơn và cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi, theo đó cũng xuất hiện tình trạng võng mạc bị rách, khi được chuẩn đoán bị vẩn đục dịch kính tốt hơn hết là nên đi đến khám ở viện mắt khi dịch lỏng ở trước mắt tăng đột ngột.


병적 비문증
Vẩn đục dịch kính dị thường
병적 비문증
Vẩn đục dịch kính dị thường

병적 비문증의 경우 반드시 발생 원인을 찾아 치료해야합니다. 원인이 되는 질병은 다양한데 망막박리, 유리체 출혈, 포도막염, 당뇨망막병증 등이 있고 방치 실명에 이를 수도 있기 때문에 꼭 원인이 되는 질병을 치료해야 합니다.


 • 눈 앞에 먼지나 날파리 처럼 보이는 것이 증가함
 • 시야에 커튼이 드리워지는 듯한 증세가 생김
 • 침침할 때 인공눈물을 넣거나 눈을 깜빡여도 해결되지 않음
 • 눈앞에 빛이 번쩍거림


이러한 증상이 생긴다면 곧바로 안과진료를 받아보세요!


Trường hợp vẩn đục dịch kính bất thường:

Nhất định phải tìm ra nguyên nhân gây ra và điều trị. Nguyên nhân gây ra bệnh rất đa dạng như là bệnh võng mạc, xuất huyết dịch kính, viêm màng bồ đào, bệnh võng mạc tiểu đường và có thể dẫn đến mù lòa nên nhất định phải điều trị bệnh.


 • Sự gia tăng việc nhìn thấy bụi hoặc côn trùng trước mắt
 • Xuất hiện triệu chứng như có lớp màng che tầm mắt
 • Khi bị tối sầm, nếu nhỏ nước mắt nhân tạo hay chớp mắt cũng không hết
 • Có tia sáng lóe lên trước mắt


Nếu như xuất hiện những triệu chứng như trên thì hãy sớm đến viện mắt để khám.


상담·진료예약 Đặt lịch khám bệnh

--